Cách mua cổ phiếu – Hướng dẫn từng bước để đầu tư vào thị trường chứng khoán

Đầu tư vào cổ phiếu là cách dễ tiếp cận đơn giản nhất để người bình thường tham gia vào sự tăng trưởng của nền kinh tế. Trong hơn 100 trăm năm, thị trường chứng khoán đã vượt trội hơn các loại tài sản khác như trái phiếu, hàng hóa và bất động sản. Có, có hàng ngàn cổ phiếu có sẵn cho các nhà đầu tư và việc đầu tư có thể phức tạp, nhưng thực sự không nhất thiết phải như vậy. Có những cách đầu tư rất đơn giản và bạn có thể bắt đầu với số vốn tương đối ít. Nếu bạn thấy ý tưởng mua cổ phiếu khó khăn, quy trình từng bước sau đây dautudungcach sẽ giúp bạn bắt đầu cách mua cổ phiếu nhanh chóng đơn giản qua vài bước cơ bản

Cách mua cổ phiếu – Hướng dẫn từng bước để đầu tư vào thị trường chứng khoán
Cách mua cổ phiếu – Hướng dẫn từng bước để đầu tư vào thị trường chứng khoán

Phân loại các loại cổ phiếu

Cổ phiếu thường được phân thành cổ phiếu được phép phát hành, cổ phiếu đã phát hành, cổ phiếu quỹ và cổ phiếu đang lưu hành

Cổ phiếu được phép phát hành

Là số lượng cổ phiêu tối đa của một công ty có thể phát hành từ lúc thành lập cũng như trong suốt quá trình hoạt động. Theo quy định của nhà nước, công ty phải đăng ký tổng số cổ phiếu phát hành của công ty và phải ghi trong điều lệ công ty.

Cổ phiếu đã phát hành

Là cổ phiếu mà công ty được bán ra cho các nhà đầu tư trên thị trường và công ty đã thu về được toàn bộ tiền bán số cổ phiếu đó, nó nhỏ hơn hoặc tối đa là bằng với số cổ phiếu được phép phát hành.

Cổ phiếu quỹ

Là cổ phiếu đã được giao dịch trên thị trường và được chính tổ chức phát hành mua lại bằng nguồn vốn của mình.

Cổ phiếu đang lưu hành

Là cổ phiếu đã phát hành, hiện đang lưu hành trên thị trường và do các cổ đông đang nắm giữ. Số cổ phiếu đang lưu hành được xác định như sau:

SỐ CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH = SỐ CỔ PHIẾU ĐÃ PHÁT HÀNH- SỐ CỔ PHIẾU QUỸ

Dựa trên hình thước cổ phiếu, có thể phân thành cổ phiếu vô danh và cổ phiếu ghi danh

Cổ phiếu vô danh

Là loại cổ phiếu không ghi tên người sở hữu. Cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng mà không cần thủ tục pháp lý.

Cổ phiếu ghi danh

Là loại cổ phiếu có ghi tên người sở hữu trên cổ phiếu. Cổ phiếu này có nhược điểm là chuyển nhượng phức tạp, phải đăng ký tại cơ quan phát hành và phải được hội đồng quản trị công ty cho phép.

Dựa trên quyền lợi người nắm giữ thì cổ phiếu cũng được chia thành 2 dạng, đó là cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông)

Cổ phiếu thường hay còn gọi là cổ phiếu phổ thông là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với công ty cho phép cổ đông được hưởng các quyền lợi thông thường trong công ty.

Người nắm giữ cổ phiếu phổ thông được tham gia họp Đại hội đồng cổ đông và được bỏ phiếu quyết định những vấn để quan trọng của công ty, được quyền bầu cử và ứng cử vào hội đồng quản trị của công ty.

Cổ phiếu phổ thông không có thời hạn hoàn trả vì đây không phải là khoản nợ đối với công ty.

Người nắm giữ cổ phiếu phổ thông sẽ được hưởng cổ tức tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty; Đồng thời cũng là người dánh chịu rủi ro mà công ty gặp phải, tương ứng với phần vốn góp và là người được chia phần giá trị tài sản còn lại khi thanh lý công ty sau khi công ty đã thanh toán các khoản nợ và thanh toán cho cổ đông ưu đãi.

Người góp vốn vào công ty không được quyền rút vốn ra khỏi công ty mà phải chuyển nhượng quyền sở hữu số cổ phần đó dưới hình thức bán lại hoặc quà tặng hay để lại cho người thừa kế.

Cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu  trong một công ty, đồng thời cho phép người nắm giữ cổ phiếu này được hưởng một số quyền lợi ưu tiên so với cổ phiếu thường. Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi của công ty.

Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi được trả cổ tức trước khi chia lợi tức cho cổ đông thường, tuy nhiên lợi tức này là cố định và được xác định bằng tỉ lệ phần trăm in trên mỗi cổ phiếu.

Cổ phiếu ưu đãi được quyền ưu tiên thanh toán trước khi công ty bị giải thế hay thanh lý, sau những người có trái phiếu.

Cổ đông ưu đãi sẽ không được tham gia bầu cử, ứng cử vào hội đồng quản trị và quyết định những vấn đề quan trọng của công ty và chỉ được chia cổ tức khi công ty làm ăn có lợi nhuận.

Mệnh giá của cổ phiếu ưu đãi sẽ có ý nghĩa hơn đối với mệnh giá của cổ phiếu thường vì nó là căn cứ để trả cổ tức và là căn cứ để hoàn vốn khi thanh lý hoặc giải thể công ty.

Các loại cổ phiếu ưu đãi

 • Cổ phiếu ưu đãi tích lũy: Là loại cổ phiếu có tính chất đảm bảo thanh toán cổ tức. Nếu công ty gặp khó khăn, không thanh toán được hoặc thanh toán được một phần cổ tức, thì số còn lại sẽ dược tích lũy.
 • Cổ phiếu ưu đãi không tích lũy: Là loại cổ phiếu mà khi công ty gặp khó khăn không trả cổ tức trong năm tài chính thì cổ đông đó cũng mất quyền nhận số cổ tức trong năm đó.
 • Cổ phiếu ưu đãi tham dự: Cổ đông năm giữ ngoài phần cổ tức được hưởng theo quy định còn được hưởng thêm phần lợi tức phụ trội nếu công ty làm ăn có lợi nhuận cao.
 • Cổ phiếu ưu đãi không tham dự: Là loại cổ phiếu cổ đông nắm giữ chỉ được hưởng cổ tức ưu đãi, ngoài ra không có bất cứ quyền lợi nào.
 • Cổ phiếu ưu đãi có thể mua lại: Là loại cổ phiếu mà công ty có quyền thu hồi lại
 • Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi: Cho phép người mua có quyền chuyển đổi sang dạng chứng khoán khác.

Tại sao công ty cổ phần lại phát hành cổ phiếu?

Công ty cổ phần huy động vốn để mở rộng kinh doanh bằng hình thức phát hành cổ phiếu thì nguồn vốn đó không cấu thành một khoản nợ mà công ty phải có trách nhiệm hoàn trả như vậy áp lực về khả năng cân đối thanh khoản của công ty sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu sử dụng các hình thức huy động vốn khác như phát hành trái phiếu, vay nợ từ tổ chức tính dụng… thì ngược lại hoàn toàn.

Tại sao nên đầu tư cổ phiếu?

Đầu tư cổ phiếu đem lại rất nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư. Và dưới đây là những lý do trả lời cho thắc mắc tại sao bạn nên lựa chọn đầu tư mua cổ phiếu, chơi chứng khoán:

Lợi ích của cổ phiếu
Lợi ích của cổ phiếu

Có mức lợi nhuận dài hạn

Cổ phiếu mà bạn sở hữu sẽ giúp bạn có khả năng chiếm và nhận lợi nhuận từ 6-7% 1 năm với tổng mức tăng trưởng trung bình của công ty. Với tốc độ tăng trưởng của công ty tiềm năng cao sẽ giúp cho các nhà đầu tư càng nhận được nhiều lợi nhuận hơn. Đặc biệt là khi dựa vào việc mua bán chênh lệch giá cổ phiếu.

Có tính thanh khoản cao

Tính thanh khoản được biết là khả năng chuyển đổi thành tiền của các loại tài sản. Có thể nói thị trường và gap trong chứng khoán là nơi người mua người bán thông qua mặt hàng chứng khoán là cổ phiếu để rút ngắn thời gian thanh khoản. Từ đó, đảm bảo tính thanh khoản cao hơn các hình thức kinh doanh và đầu tư khác.

Đầu tư cổ phiếu đảm bảo tính linh hoạt

Nó có khả năng đem đến được nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư từ nguồn vốn thấp nhất cho đến nguồn vốn lớn. Sự linh hoạt thể hiện trong cả nguồn vốn lẫn cách đầu tư cũng như mua bán cổ phiếu khi bạn muốn. Sự linh hoạt này giảm tỷ lệ rủi ro cao cho những ai mua cổ phiếu và tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh với mong muốn đầu tư lớn.

Các loại lệnh giao dịch chứng khoán

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO):

 • Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.
 • Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATO trên sổ lệnh
 • Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và sẽ tự động tự hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

Lệnh giới hạn (LO)

 • Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

Lệnh thị trường trên sàn HSX (MP)

 • Là lệnh mua/bán chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất/ giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.
 • Khi được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh mua MP sẽ được thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất và lệnh bán MP sẽ thực hiện ngay tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa được thực hiện hết, lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường và tiếp tục so khớp.
 • Nếu khối lượng đặt của lệnh MP vẫn còn sau khi giao dịch theo nguyên tắc trên và không thể tiếp tục khớp được nữa thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại mức giá cao hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó hoặc lệnh giới hạn bán tại mức giá thấp hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.
 • Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh mua MP hoặc giá sàn đối với lệnh bán MP thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn.
 • Lệnh MP có hiệu lực trong phiên khớp lệnh liên tục
 • Lệnh MP sẽ tự động hủy nếu không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.
 • Lệnh mua MP của nhà đầu tư nước ngoài sau khi khớp một phần, phần còn lại sẽ tự động hủy nếu chứng khoán hết room.

Lệnh thị trường trên sàn HNX

Lệnh mua tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường trong phiên khớp lệnh liên tục. Trong đó có 03 loại lệnh sau:

 • Lệnh MAK: Là lệnh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp.
 • Lệnh MOK: Là lệnh nếu không được thực hiện toàn bộ thì bị hủy trên hệ thống ngay sau khi nhập.
 • Lệnh MTL: Là lệnh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ chuyển thành lệnh LO

Lệnh điều kiện (lệnh chờ)

 • Là lệnh giới hạn nhưng duy trì nhiều ngày cho đến khi lệnh được khớp hoặc hết thời gian khách hàng lựa chọn khi đặt lệnh mà chưa được khớp.
 • Trong thời gian duy trì lệnh giới hạn, vào ngày giao dịch lệnh sẽ tự động đưa lên sàn khi:
 • Giá nằm trong khoảng trần/sàn
 • Đáp ứng các điều kiện khác của một lệnh thông thường ( sức mua, khối lượng..)
 • Lệnh có thể được khớp từng phần. Phần còn lại vẫn tiếp tục còn hiệu lực.

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC):

 • Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa. Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.
 • Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATC trên sổ lệnh
 • Lệnh sẽ tự động tự hủy bỏ sau khi hết phiên nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

Lệnh khớp lệnh sau giờ (PLO)

 • Lệnh PLO là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa.
 • Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ.
 • Lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch.
 • Lệnh PLO không được phép sửa, hủy.
 • Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.

Hướng dẫn cách mua cổ phiếu chi tiết

Nhiều người mới bắt đầu tìm hiểu vẫn chưa biết làm thế nào để mua cổ phiếu. Để mua cổ phiếu, bạn chỉ cần thực hiện đơn giản theo những bước cơ bản sau:

cach-mua-co-phieu-don-gian
Cách mua cổ phiếu đơn giản

Bước 1: Đăng ký mở tài khoản chứng khoán 

Trước hết bạn có thể tham gia đầu tư cổ phiếu khi bạn mở tài khoản giao dịch. Việc mở tài khoản giao dịch có thể thực hiện tại quầy của các công ty chứng khoán. Bạn có thể lựa chọn 2 hình thức mở tài khoản chứng khoán cơ bản là trực tiếp hoặc gián tiếp như sau:

dang-ky-mo-tai-khoan-chung-khoan
Đăng ký mở tài khoản chứng khoán
 • Đối với cách mở trực tiếp: Với cách mở trực tiếp bạn đem theo căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân đến trực tiếp phòng giao dịch của công ty chứng khoán mà bạn lựa chọn. Sau đó điền thông tin và ký hợp đồng mở tài khoản.
 • Đối với cách mở gián tiếp: Hay còn gọi là cách mở từ xa thì bạn cần điền các thông tin hồ sơ online và kiểm tra xem có chính xác hay không. Trong hồ sơ đó có đính kèm xác nhận chữ lý và CMND. Đối với thủ tục từ xa này thì thời gian hoàn tất sẽ phải mất đến vài ngày. Sau khi đã mở xong, bạn sẽ được cấp tài khoản và sẽ đăng nhập trực tiếp vào hệ thống giao dịch của công ty đó.

Bước 2: Tải và thực hiện cài đặt phần mềm giao dịch 

Sau khi bạn đã có tài khoản rồi thì việc tiếp theo bạn cần thực hiện đó chính là tải phần mềm giao dịch chứng khoán về. Phần mềm giao dịch hay ứng dụng là công cụ giúp bạn thực hiện đặt lệnh mua bán cũng như có thể quản lý, chuyển tiền bằng hình thức trực tuyến mà mỗi công ty đều có.

su-dung-phan-mem-giao-dich
Sử dụng phần mềm giao dịch

Chức năng của các phần mềm giao dịch:

 • Thực hiện lệnh mua bán chứng khoán.
 • Thực hiện giao dịch chuyển và nhận tiền.
 • Cung cấp các thông tin về bảng giá và đồ thị chứng khoán.
 • Giúp nhà đầu tư quản lý danh mục đầu tư.
 • Phân tích kỹ thuật HSC iTrade.

Bước 3: Nạp tiền vào tài khoản

Tài khoản chứng khoán cũng giống như tài khoản ngân hàng. Bạn cần thực hiện giao dịch nạp tiền vào để có thể thực hiện giao dịch và thực hiện mua bán cổ phiếu, cổ phần. Nạp tiền vào tài khoản hứng khoán hiện nay rất đơn giản với các cách cơ bản như sau:

nap-tien-vao-tai-khoan
Nạp tiền vào tài khoản
 • Thực hiện nộp tiền mặt trực tiếp ở quầy giao dịch của công ty.
 • Nạp bằng tiền mặt ở quần ngân hàng.
 • Chuyển tiền online, rút từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản chứng khoán.

Bước 4: Mua cổ phiếu

thao-tac-mua-co-phieu
Thao tác mua cổ phiếu

Cuối cùng, sau khi đã có tài khoản, có tiền trong tài khoản rồi, bước tiếp theo bạn có thể thực hiện là mua cổ phiếu.

Đăng nhập vào phần mềm giao dịch sau đó, thực hiện lệnh mua, bán cổ phiếu theo số tiền bạn có. Cách đặt lệnh đơn giản bởi những thiết kế thanh công cụ trực tuyến trên các ứng dụn và web. Đó là toàn bộ các bước mua cổ phiếu mà bạn có thể tham khảo qua và thực hiện theo nhanh chóng và an toàn.

Cách mua cổ phiếu online 

Giao dịch cổ phiếu online là xu hướng tất yếu của thời đại. Bởi không phải nhà đầu tư nào cũng có thời gian để đi đến tận sàn giao dịch theo dõi và đặt lệnh mua bán. Trong phần này, Beat Đầu Tư sẽ minh họa chi tiết cách mua cổ phiếu online trên sàn VNDIRECT.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản

Đầu tiên bạn hãy truy cập vào trang chủ của sàn VNDIRECT theo đường link https://www.vndirect.com.vn/. Ngay phía bên tay phải màn hình, bạn hãy chọn vào nút “Đăng nhập”.

Đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký trên VNDIRECT
Đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký trên VNDIRECT

Để đăng nhập vào tài khoản, bạn hàng cho chính xác các tên người dùng (username) và mật khẩu. Sau đó, click chọn vào phần “Giao dịch”.

Click chọn vào phần "Giao dịch"
Click chọn vào phần “Giao dịch”

Lưu ý sau khi đăng nhập vào tài khoản trên sàn VNDIRECT, Nếu muốn bắt đầu đặt lệnh giao dịch bạn sẽ cần phải nhập OTP / VTOS. Thông thường, nút đăng nhập OTP / VTOS đã có sẵn trong mục thông tin tài khoản.

Trong đó, OTP là công thức để bạn nhận mã xác nhận. Bạn có thể lựa chọn tải VNDirect Stock để nhận mã OTP qua chính ứng dụng này. Ngoài ra, VNDIRECT còn hỗ trợ gửi mã OTP theo tạo tin nhắn điện thoại lại theo thiết lập của người dùng.

Còn với VTOS, khi hệ thống gửi đến bạn một form thông báo điền mã, bạn chỉ cần nhập mã thẻ VTOS và bấm chọn nút “Xác nhận” là xong.

Bước 2: Đặt lệnh giao dịch 

Có 2 cách để bạn đặt lệnh giao dịch trên VNDIRECT.

 • Cách 1: Di chuyển đến bảng giá Lightning, click chuột vào từng mức giá trên bảng giá. Một cửa sổ đặt lệnh sau đó lập tức hiện lên. Thông tin liên quan đến mã cổ phiếu cần mua đều có trong phần đặt lệnh này.
Di chuyển đến bảng giá Lightning, click chuột vào từng mức giá trên bảng giá
Di chuyển đến bảng giá Lightning, click chuột vào từng mức giá trên bảng giá
 • Cách 2: Di chuyển đến phần bảng giá Lightning và bấm chọn nút “Đặt lệnh” tại ngay vị trí phía dưới biểu đồ xếp hạng Index. Sau đó, cửa sổ lệnh sẽ hiện ra. Tại đây, bạn hãy bắt đầu lựa chọn lệnh, nhập mã cổ phiếu và số lượng cổ phiếu cần mua.

Bước 3: Lưu và xác nhận lệnh giao dịch

Sau khi bạn đăng nhập đầy đủ thông tin để đặt lệnh, bạn hãy đánh dấu tick vào 2 ô nhỏ tại giữa màn hình. Tùy theo nhu cầu giao dịch, bạn có thể lựa chọn “Lưu lệnh” hoặc “Đặt lệnh”. Sau đó, lệnh sẽ chuyển vào sàn VNDIRECT để chờ hệ thống xử lý.

Tùy theo nhu cầu giao dịch, bạn có thể lựa chọn "Lưu lệnh" hoặc "Đặt lệnh"
Tùy theo nhu cầu giao dịch, bạn có thể lựa chọn “Lưu lệnh” hoặc “Đặt lệnh”

Một lệnh giao dịch cần cần đảm bảo các yếu tố như thời gian, giá mua, loại lệnh thực hiện,.. Khi lệnh được xử lý, hệ thống lập tức gửi thông báo lệnh mua cổ phiếu đã thực hiện thành công. Khi bạn bấm chọn “Xác nhận”, phần “Sổ lệnh” lại hiện ra lưu lại các giao dịch vừa thực hiện.

VNDIRECT hiện là một trong những sàn chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam xây dựng nền tảng phần mềm và trung tâm xử lý dữ liệu tốc độ cao. Nếu có nhu cầu giao dịch cổ phiếu online, bạn nên đăng ký tài khoản trên sàn VNDIRECT.

Hướng dẫn cách mua chứng khoán Mỹ tại một sàn giao dịch lớn 

Thị trường chứng khoán Mỹ là mảnh đất màu mỡ cho nhà đầu tư trên toàn cầu. Trên tai Việt Nam nếu muốn vẫn hoàn toàn có đầu tư vào chứng khoán Mỹ thông báo một số sàn giao dịch lớn như sàn XTBsàn ICMarkets.

Cách mua cổ phiếu trên sàn ICMarkets

ICMarkets hiện cung cấp đến nhà giao dịch khá nhiều loại cổ phiếu Mỹ đến từ những công ty, tập đoàn hàng đầu. Nếu chưa có tài khoản trên sàn ICMarkets, bạn hãy theo dõi lại bài viết về sàn giao dịch này Beat Đầu Tư từng tổng hợp.

Trong bài viết này, chúng tôi đã hướng dẫn chi tiết các bước tạo tài khoản. Còn trong phần dưới đây Beat Đầu Tư chỉ xin phép minh họa quy trình mua cổ phiếu.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản và tìm đến nền tảng giao dịch MT5. Bạn hãy mở cửa sổ Market bằng cách chọn vào mục View và chọn Market Watch.

Mở cửa sổ Market bằng cách chọn vào mục View và chọn Market Watch
Mở cửa sổ Market bằng cách chọn vào mục View và chọn Market Watch

Bước 2: Trong phần Market Watch, hãy chọn mục Symbols.

Chọn Symbols trong phần Market Watch
Chọn Symbols trong phần Market Watch

Bước 3: Hệ thống bắt đầu hiển thị tên các sản phẩm chứng khoán để nhà giao dịch lựa chọn.

Danh sách sản phẩm chứng khoán có trên sàn ICMarkets
Danh sách sản phẩm chứng khoán có trên sàn ICMarkets

Bước 4: Click chọn vào mã cổ phiếu muốn tìm hiểu và đầu tư, thông tin chi tiết liên quan đến mã cổ phiếu bạn chọn sẽ hiển thị.

Bước 5: Nếu muốn mua loại cổ phiếu nào đó, bạn hãy đặt lệnh giao dịch tại phần Market Watch. Theo đó, hãy bấm chuột phải  vào mã cổ phiếu cần mua. Tiếp theo, chọn New Order và đặt lệnh mua BUY.

Đặt lệnh BUY để mua loại cổ phiếu bạn quan tâm 
Đặt lệnh BUY để mua loại cổ phiếu bạn quan tâm

Cách mua cổ phiếu trên sàn XTB

Sàn XTB đang cung cấp đến khách hàng trên 1700 loại cổ phiếu. Trong số này có không ít cổ phiếu đến từ doanh nghiệp hàng đầu tại Mỹ. Để mua cổ phiếu Mỹ trên sàn XTB, trước tiên bạn cần sở hữu một tài khoản giao dịch. Sau đó thực hiện các bước hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản đã tạo trên XTB, tìm đến phần danh mục cổ phiếu STC. Tiếp đó, bạn lựa chọn loại cổ phiếu Mỹ quan tâm và bắt đầu thực hiện giao dịch.

Lựa chọn danh mục cổ phiếu Mỹ
Lựa chọn danh mục cổ phiếu Mỹ

Bước 2: Trong danh mục cổ phiếu Mỹ sẽ có một danh sách dài nhiều loại cổ phiếu để bạn chọn lựa. Khi cần tìm hiểu hoặc mua loại cổ phiếu nào đó, bạn hãy click chọn vào mã cổ phiếu. Cuối cùng, chọn vào dòng “Mở lệnh”.

Mở lệnh mua cổ phiếu 
Mở lệnh mua cổ phiếu

Bước 3: Khi cửa sổ lên hiện lên, việc tiếp theo bạn cần làm chỉ là đặt lệnh mua BUY. Sau khi lệnh mua hoàn tất, hệ thống sẽ trừ tiền trong tài khoản của bạn tương ứng với giá trị cổ phiếu đã mua.

Một số nguyên tắc đặt lệnh khi mua cổ phiếu

Khi đặt lệnh, bạn cần nắm được nên ưu tiên lệnh mua nào và nên setup thời gian ra sao. Khi tiến hành mua cổ phiếu và đặt lệnh mua, bạn cần chú ý những nguyên tắc cơ bản như sau:

nguyen-tac-dat-lenh-mua-co-phieu
Nguyên tắc đặt lệnh mua cổ phiếu
 • Thứ nhất về lệnh ưu tiên cần chú ý ưu tiên lệnh đặt phiên định kỳ và phiên liên tục.
 • Tiếp theo đó là ưu tiên về giá, bạn nên ưu tiên mức giá mua cao và giá bán thấp.
 • Ưu tiên thời gian cho những lệnh đặt trước.

Bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về cách lệnh mua bán tại sàn công ty chứng khoán mà bạn lựa chọn để rõ hơn trong việc lựa chọn và đặt lệnh sao cho chính xác nhất nhé!

Trên đây là toàn bộ những thông tin về cổ phiếu, cách mua bán cổ phiếu như thế nào mà những ai mới bắt đầu vào nghề nên biết mà Đầu Tư Đúng Cách tổng hợp được. Tham gia chứng khoán trước tiên cần phải nắm được những kiến thức cơ bản như cách mua cổ phiếu mới có thể giúp bạn thành công và nhận được lợi nhuận cao.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận