Cổ phiếu là gì? Cách đầu tư cổ phiếu thông minh cho mọi nhà đầu tư

Đầu tư cổ phiếu một hình thức đầu tư mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư hiện nay. Nhưng với rất nhiều nhà đầu tư mới đầu tư cổ phiếu lại là một loại hình đầu tư khá mới và rất nhiều điều chưa biết. Để hiểu và đầu tư thành công thì nhà đầu tư cần hiểu rõ khái niệm cổ phiếu là gì? Hiểu rõ các giao dịch và có thể khai thác tối đa lợi nhuận từ hình thức đầu tư này. Hãy để dautudungcach.com giúp bạn và các nhà đầu tư hiểu hơn về đầu tư cổ phiếu.

Thông tin tổng quan về cổ phiếu

Trước khi vào thị trường chứng khoán bạn cần phải nắm rõ các thông tin về cổ phiếu. Nắm rõ tất cả các thông tin về cổ phiếu giúp nhà đầu tư hiểu rõ và từ đó có được các kế hoạch đầu tư chính xác.

Co-phieu-la-gi
Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu (hay Stock) là một loại giấy chứng nhận nhà đầu tư đã đóng góp một số tiền vào công ty phát hành cổ phiếu. Nói cách khác, cổ phiếu là một chứng chỉ được công ty phát hành hoặc đó là bút toán ghi sổ nhằm xác nhận quyền sở hữu của một hoặc nhiều cổ đông trong công ty.

Một người nắm giữ và sở hữu cổ phiếu sẽ được gọi là cổ đông hoặc có thể được gọi là một chủ sở hữu của công ty phát hành ra cổ phiếu. Cổ phiếu là một trong số các loại chứng khoán và nó được giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Hiện nay, trên thị trường chứng khoán cổ phiếu có 2 loại:

  1. Cổ phiếu thường hay còn gọi là cổ phiếu phổ thông: Người nắm giữ cổ phiếu này sẽ có quyền tham gia vào các cuộc họp HĐQT, tham gia biểu quyết, bỏ phiếu, tham gia quản lý và kiểm soát các hoạt động của công ty.
  2. Cổ phiếu ưu đãi: Những người nắm giữ cổ phiếu này sẽ không có quyền tham gia vào các hoạt động quản lý, kiểm soát công ty. Nhưng khi nắm giữ cổ phiếu ưu đãi trong trường hợp công ty phá sản, họ sẽ là những người được ưu tiên nhận cổ tức trước tiên.

Có thể bạn quan tâm : Cách nhận biết cổ phiếu tiềm năng hay không?

Các thông tin có trên cổ phiếu

Cổ phiếu là một loại giấy tờ chứng nhận, xác mình quyền sở hữu của cổ đông với một phần công ty. Khi một loại cổ phiếu được phát hành trên thị trường chứng khoán, trên cổ phiếu nó sẽ chứa các nội dung thông tin sau:

  • Các thông tin về tên, địa chỉ công ty, mã số doanh nghiệp phát hành cổ phiếu
  • Được ghi trên cổ phiếu là thông tin về mệnh giá của mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần
  • Thời gian phát hành cổ phiếu
  • Tất cả các thông tin về các cổ đông,
  • Tên, mã số doanh nghiệp, quyết định thành lập
  • Thông tin tóm tắt thủ tục chuyển nhượng cổ phần
  • Dấu công ty và chữ ký của người đại diện

Ngoài các thông tin trên, trên cổ phiếu còn chứa rất nhiều nội dung thông tin liên quan khác được quy định cụ thể tại các điều luật 116, 117, 118 của Luật doanh nghiệp dành riêng cho cổ phiếu.

Đặc điểm cổ phiếu là gì?

Ngoài được hiểu là một chứng chỉ, bút toán ghi sổ do các công ty phát hành, cổ phiếu còn là một loại tài sản tài chính. Nó có thể được chuyển nhượng quyền sở hữu từ người này sang người khác.

dac-diem-co-phieu-la-gi
Các đặc điểm của cổ phiếu trên thị trường

Bên cạnh đó, cổ phiếu còn có thể thừa kế, cho tặng, thế chấp, cầm cố,… trong các quan hệ tín dụng khác nhau trên thị trường. Ngoài ra, cổ phiếu còn có thể dùng trên thị trường chứng khoán để mua bán giao dịch. Khi được dùng để mua bán trên thị trường chứng khoán cổ phiếu sẽ chịu sự tác động từ thị trường chứng khoán.

Giá cổ phiếu sẽ biến động dựa trên các tác động của thị trường, các hoạt động kinh doanh,… ĐÓ là những yếu tốt quyết định sự biến động giá. Trên mỗi cổ phiếu sẽ mang 1 mệnh giá khác nhau và đó là giá trị ban đầu của cổ phiếu và nó được tính bằng tiền.

Mục đích của việc mua bán, đầu tư cổ phiếu là gì?

Mua bán cổ phiếu hay chính là đầu tư cổ phiếu với mục đích lớn nhất là tạo ra lợi nhuận. Sự chênh lệnh giá bán chính là yếu tố làm nên lợi nhuận của cổ phiếu. Nguồn lợi nhuận tạo ra nhờ đầu tư cổ phiếu nó hấp dẫn hơn và cao hơn rất nhiều thay vì khi bạn gửi tiết kiệm ngân hàng. Việc đưa ra quyết định cổ phiếu nào của công ty nào là yếu tố quan trọng giúp bạn thu lại lợi nhuận cao từ việc chênh lệch giá cổ phiếu trên thị trường.

Bên cạnh đó, việc nắm giữ cổ phiếu tức là những người đó chính là cổ đông của công ty. Khi nắm giữ cổ phiếu cổ động sẽ có quyền biểu quyết, tham gia các hoạt động, các hoạt động biểu quyết của công ty.

Không những vậy, cổ phiếu là một tài sản có tính thanh khoản cao với khả năng chuyển đổi thành tiền cao và rất nhanh. Khi tham gia gia dịch trên thị trường chứng khoán các nhà đầu tư chỉ cần khớp lệnh lập tức cổ phiếu đó có thể chuyển đổi thành tiền nhanh chóng.

co-phieu-la-gi-trong-chung-khoan
Đầu tư cổ phiếu và những điều cần biết?

Các bước tham gia đầu tư cổ phiếu là gì?

Đầu tư cổ phiếu bạn có thể tự mình tiến hành và đầu tư cổ phiếu ngay tại thị trường giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên trước khi tiến hành các giao dịch, các lệnh mua bán cổ phiếu bạn cần có một tài khoản để tiến hành các giao dịch chứng khoán.

Bước 1: Bạn cần mở tài khoản tại thi trường chứng khoán. Mở tài khoản thì bạn mới có thể tham gia vào đầu tư và tiến hành các giao dịch cổ phiếu.

Bước 2: Sau khi có tài khoản giao dịch, các nhà đầu tư đã có thể tiến hành chuyển tiền và tài khoản của mình.

Bước 3: Tiến hành giao dịch và đặt lệnh.

Chỉ với 3 bước đơn giản, bây giờ bạn đã có thể tiến hành các giao dịch chứng khoán. Bây giờ, bạn đã có thể đầu tư và kiếm được lợi nhuận từ cổ phiếu.

Những lý do nên đầu tư cổ phiếu?

Có quyền biểu quyết trong doanh nghiệp

Việc nắm giữ cổ phiếu tức bạn có quyền tham gia bổ phiếu trong các cuộc họp hội đồng quản trị, nhận cổ tức và bán cổ phần của mình nếu muốn. Sở hữu các nhiều cổ phiếu đồng nghĩa việc bạn sở hưu nhiều cổ phần công ty. Khi cổ phần đạt được một mức nhất định bạn sẽ gián tiếp có quyền kiềm soát vào hướng kinh doanh, hướng đi của doanh nghiệp, công ty đó.

Quyền quyết định, kiểm soát hay biểu biểu vào các hoạt động của HĐQT, hoạt động công ty. Đó là mong muốn của những nhà đầu tư lớn và muốn thâu tóm, hay muốn sở hữu các công ty đó. Phần lớn với các nhà đầu tư khác, đầu tư cổ phiếu là đầu tư vào doanh nghiệp và nhận lại khoản lợi nhuận từ doanh nghiệp, công ty đó.

Mang tới nguồn lợi nhuận lâu dài

Khi so sánh giữa việc gửi tiết kiệm ngân hàng và đầu tư cổ phiếu, phần lợi nhuận mà bạn nhận được từ cổ phiếu chắc chắn nhiều hơn.

Khi gửi tiết kiệm ngân hàng khoản lãi bạn thu lại hàng năm là cố định và không biến động. Trong khi đầu tư cổ phiếu lợi nhuận bạn nhận được dựa vào tốc độ tăng trường của công ty, doanh nghiệp đó. Khi bạn sở hữu càng nhiều cổ phiếu nguồn lợi nhuận bạn nhận được càng tăng, cổ tức được chi trả càng nhiều. Không những vậy, phần lợi nhuận lớn bạn thu được còn chính là phần lợi nhuận từ việc mua đi bán lại số cổ phiếu đó.

Khả năng thanh khoản nhanh chóng

Khả năng thanh khoản hay tính lỏng là khả năng tài sản đó chuyển thành tiền nhanh chóng. Khi bạn sở hữu cổ phiếu bạn có thể mua đi bán lại nhanh chóng trên thị trường chứng khoán. Vì thị trường chứng khoán là nơi tập trung rất nhiều người mua người bán các loại chứng khoán khác nhau.

Hành vi mua  bán chứng khoán sẽ được thực hiện rất nhanh vì chỉ cần khớp lệnh là đã có thể chuyển từ cổ phiếu thành tiền mặt.

Là một kênh đầu tư linh hoạt

Đầu tư chứng khoán nói chung và đầu tư cổ phiếu nói riêng bạn không cần sở hữu nguồn vốn lớn đã có thể đầu tư. Không giống như các kênh đầu tư khác như bất động sản, vàng,… bạn cần một nguồn vốn lớn mới có thể bắt đầu đầu tư.

Bên cạnh đó, việc đầu tư cổ phiếu bạn đã có thể có lời chỉ sau một vài ngày ,rất nhanh chứ không như gửi ngân hàng bạn cũng cần khoảng thời gian (ít nhất là 1 tháng) bạn mới có lãi.

Đầu tư vào cổ phiếu là một kênh sinh lời nhanh chóng được rất nhiều nhà đầu tư ưa chuộng. Hiện nay, đây đang là một kênh đầu tư vô cùng hấp dẫn với khoản lợi nhuận cao. Tuy nhiên, đầu tư cổ phiếu là đầu từ vào thị trường chứng khoán, là đầu tư tài chính. Nếu đầu tư tài chính thì đó là một kênh đầu tư khó và không phải là nơi dành cho các nhà đầu tư dựa vào may rủi. Vậy nên, để đầu tư cổ phiếu các bạn, các nhà đầu tư cần nắm vững và hiểu sâu không chỉ là cổ phiếu là gì, mà còn là các kiến thức về kinh tế, các luật định tài chính, các chính sách, chiến lược kinh tế,…

Lời Kết

Trên đây là các thông tin, kiến thức liên quan về cổ phiếu là gì, đầu tư cổ phiếu cách đầu tư thông minh,… Hy vọng đây sẽ là những thông tin bổ ích cho các nhà đầu tư. Nắm rõ các thông tin, các biến động thị trường kinh tế, chính trị, xã hội,… Từ đó mới có thể đưa ra những kế hoạch đầu tư chính xác và hợp lý nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận