Khớp lệnh là gì? Những quy tắc khớp lệnh trong chứng khoán

Các nhà đầu tư chứng khoán cần sự hiểu biết, nắm vững các kỹ thuật phân tích, hiểu rõ các thuật ngữ,… Từ đó, các các nhà đầu tư mới có thể thực hiện các giao dịch trên thị trường chứng khoán một cách hiệu quả nhất. Khớp lệnh là một lệnh trong chứng khoán mà các nhà đầu tư cần biết trước khi tiến hành các giao dịch chứng khoán. Vậy khớp lệnh là gì? Làm sao để thực hiện cách khớp lệnh? Để giúp các nhà đầu tư hiểu hơn về khớp lệnh. Trong bài viết này Đầu Tư Đúng Cách sẽ cùng bạn tìm hiểu và giải đáp các thắc mắc về khớp lệnh.

Khớp lệnh là gì?

Trước khi đi sau hơn vào tìm hiểu về khớp lệnh. Thì trước tiên bạn cần hiểu được khái niệm khớp lệnh là gì?

Khop-lenh-la-gi
Khớp lệnh là gì?

 

Trong thị trường chứng khoán khớp lệnh được hiểu là việc hoàn thành thỏa thuận trên bảng giao dịch điện tử trực tuyến giữa người mua và người bán hay còn gọi là Trader. Dựa trên các nguyên tắc khác nhau của thị trường chứng khoán các lệnh của các nhà đầu tư sẽ được ghép nối với nhau để có thể tiến hành thực hiện các giao dịch dựa trên các mức giá phù hợp.

Hiểu cách khác, đây là một sự thỏa thuận ở một mức giá cụ thể cửa người mua và người bán. Đặc biệt, các giao dịch này được thực hiện công khai , từ đó các nhà đầu tư có thể kiểm soát được các giao dịch này. Mức giá được sử dụng trong các giao dịch này người ta gọi đó là giá khớp lệnh. Từ đây chúng ta đã có thể hiểu được khớp lệnh là gì. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại khớp lệnh.

Khối lượng khớp lệnh là gì?

Khối lượng khớp lệnh = khối lượng + khớp lệnh.

Khối lượng có nghĩa là số lượng cổ phiếu giao dịch, trong khi khớp lệnh là chỉ rằng đã giao dịch thành công. Nên ta hiểu rằng Khối lượng khớp lệnh chính  là khối lượng cổ phiếu đã giao dịch thành công.

cac-loai-lenh-trong-dau-tu-chung-khoan
Khối lượng khớp lệnh là gì?

Không những vậy, các nhà đầu tư dựa khối lượng khớp lệnh của một cổ phiếu bạn có thể tính toán được tính thanh khoản của cổ phiếu đó trên thị trường chứng khoán. Những cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh cao sẽ được các nhà đầu tư quan tâm hơn và các cổ phiếu này thường diễn ra các hoạt động mua bán khá dễ dàng.

Khi một cố phiếu được nhiều người mua nhưng lại không ai muốn bán hoặc ít người bán thì cổ phiếu đó sẽ có mức giá cao và tăng nhanh. Nhưng nếu nó là mã cổ phiếu nhiều người bán và có ít người mua thì nó sẽ là một cổ phiếu có mức giá thấp và nó sẽ giảm giảm giá mạnh.

Khối lượng khớp lệnh cũng là một công cụ góp phần phản ảnh dòng tiền của thị trường này sẽ như thế nào. Nó đang chảy ra hay đang chảo vào thị trường. Khi biết cách sử dụng và căn cứ vào khối lượng khớp lệnh các nhà đầu tư sẽ biết được đâu là thời điểm nên mua và bán để chốt lời cho mình.

Một nhà đầu tư muốn có được lợi nhuận cao thì hãy lựa chọn những cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh cao. Thay vì các mã cổ phiếu có khớp lệnh thấp.

Các loại khớp lệnh chứng khoán

Trên thị trường chứng khoán có rất nhiều các loại khớp lệnh khác nhau. Thường người ta chia khớp lệnh thành các loại sau đây:

khop-lenh-la-gi-2
Các loại khớp lệnh chứng khoán

Khớp lệnh định kỳ

Khớp lệnh định kỳ là một phương thức giao dịch chứng khoán tại một thị thời điểm xác định sẵn và từ đó có thể tìm ra mức giá phù hợp nhất nơi mà các khối lượng giao dịch đạt khối lượng lớn nhất. Nó được thực hiện trên cơ sở các lệnh mua, lệnh bán chứng khoán.

Nhờ vào quá trình thực hiện khớp lệnh Định kỳ từ đó các sàn giao dịch chừng khoán có thể xác định được giá mở cửa và giá mở cửa. Nó bao gồm các lệnh giới hạn (LO) và Lệnh ATO / ATC.

Trong các giao dịch chứng khoán thì các lệnh ATO/ATC sẽ là các lệnh được ưu tiên khớp trước. Vì khi xuất hiện các lệnh ATO/ATC nó đồng nghĩa với việc bạn đã sẵn sàng thực hiện các giao dịch mua bán tại phiên xác định giá mở cửa và giá đóng cửa. Và các giao dịch mua bán này sẽ được thực hiện bằng mọi mức giá.

Khi có nhiều mức giá khác nhau đạt khối lượng giao dịch lớn nhất thì mức giá được lựa chọn sử dụng là mức giá gần nhất hoặc trùng với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất trước đó.Nhưng nếu có nhiều mức giá thỏa mãn các điều kiện trên thì mức giá nào cao nhất sẽ là mức giá được lựa chọn.

Khớp lệnh liên tục

Khớp lệnh liên tục là một một khớp lệnh được thực hiện vào thời điểm lệnh được nhập vào hệ thống. Đây là một phương thức giao dịch sẽ được thực hiện dựa trên việc so khớp lện mua và lệnh bán.

Khớp lệnh liên tục chính là một phương thức gia dịch ngay lập tức, giá cả được xác định liên tục, nó không được đưa ra vào một thời điểm nhất định nào đó. Khớp lệnh liên tục bao gồm Lệnh giới hạn (LO) và Lệnh thị trường (MP).

Lệnh giới hạn (LO)

LO – Lệnh giới hạn đây là một lệnh được thực hiện ở một mức giá được xác định hoặc là mức giá tốt nhất. Thời điểm phù hợp thực hiện các lệnh mua hoặc bán chứng khoán. Lệnh giới hạn sẽ có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập trên hệ thống tới cuối ngày giao dịch hoặc khi lệnh đó được hủy.

Hiện nay, lệnh giới hạn chỉ được áp dụng trên 3 sàn niêm yết là: HNX, UPCOM, HOSE. Bên cạnh đó một số giao dịch khác cũng có thể được dùng lệnh này, tuy nhiên nó không xuất hiện nhiều.

Đặt lệnh ATO

Lệnh ATO hay đặt lệnh ATO là lệnh đặt mua hoặc đặt bán tại thời điểm giá mở cửa chứng khoán. Đây là một lệnh được ưu tiên khớp lệnh trước lệnh giới hạn (LO) trong các giao dịch khớp lệnh.

Trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa chính là lúc lệnh ATO sẽ được nhập vào hệ thống giao dịch. Với các phần lệnh chưa được thực hiện hoăc chưa thực hiện sau thời điểm xác định giá mở cửa thì lệnh ATO sẽ được hủy bỏ.

Đặc biệt lưu ý cho các nhà đầu tư: Khi các bạn tiến hành đặt lệnh ATO tại các phiếu lệnh ở các công ty chứng khoán. Các bạn sẽ không cần ghi mức giá cụ thể, mà thay vào đó chỉ cần ghi là ATO.

Lệnh ATC

Lệnh ATC là một lệnh giao dịch được thực hiện tại mức giá khớp lện xác định giá đóng cửa. Hay nó chính là lệnh đặt mua, bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa. Và khi thực hiện lệnh khớp lệnh thì lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn (LO).

Trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa chính là lúc lệnh ATC sẽ được nhập vào hệ thống giao dịch. Với các phần lđóng cửa thì lệnh ATC sẽ được tự động hủy bỏ.

Lệnh thị trường (MP)

Lệnh thị trường (MP) là lệnh mua chứng khoán ở giá thấp nhất nhưng lại bán ra ở giá cao nhất. Nói cách khá đây là giao dịch chứng khoán được thực hiện theo giá tốt nhất thị trường.

Tại mức giá tốt nhất của thị trường lệnh MP sẽ được khớp cho tới khi hết khối lượng. Nhưng nếu mức giá cuối cùng là giá trần là lệnh thị trường mua, nhưng nếu mức giá cuối cùng là giá sàn thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn. Đây là một cách để nói lên sự khớp lệnh gộp nhiều của lệnh MP. Khi thị trường không có sự đối ứng của lệnh giới hạn tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống thì lệnh thị trường (MP) sẽ được tự động hủy.

Quy tắc khớp lệnh là gì?

Trong chứng khoán một thị trường với rất nhiều biến động khác nhau và biến động liên tục. Để có thể thực hiện các giao dịch mua bán một cách nhanh chóng và hợp lý nhất. Thì các nhà đầu tư cần biết về 3 quy tắc trong khớp lệnh chứng khoán đó là: Ưu tiên về giá và ưu tiên về thời gian, khối lượng.

  • Ưu tiên về giá: Khi thị trường ở mức giá tốt nhất với những lệnh mua có mức giá cao hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước. Còn với lệnh bán, khi bán thì giá thấp hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước.
  • Ưu tiên về thời gian: Tức là khi các lệnh cùng được nhập một lúc vào hệ thống giao dịch thì những lệnh nào nhận vào trước sẽ được ưu tiên giao dịch thực hiện trước.
  • Ưu tiên khối lượng: Khi các giao dịch có giá và thời gian giống nhau. Lúc này sẽ căn cứ vào khối lượng, với các lệnh có khối lượng lớn nó sẽ được ưu tiên thực hiện trước. Và mức giá của giao dịch sẽ được căn cứ vào:

+ Là mức giá có thể thực hiện được tất cả các giao dịch với khối lượng lớn nhất có thể thực hiện được

+ Nhưng nếu có nhiều mức giá khác nhau thỏa mãn được khối lượng giao dịch lớn nhất. Thì mức giá được lựa chọn sẽ được chọn là giá gấn với mức giá tham chiếu

+ Nhưng nếu có nhiều mức giá thỏa mãn được cả 2 quy tắc trên thì sẽ lựa chọn mức giá cao nhất.

Kết luận

Trên đây là những thông tin kiến thức về Khớp lệnh là gì? Những quy tắc khớp lệnh trong chứng khoán. Hy vọng từ đây các nhà đầu tư đã nắm rõ các kiến thức và khái niệm về khớp lệnh là gì trong chứng khoán. Cùng những nguyên tắc khớp lệnh chứng khoán. Từ những thông tin trên có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp trước các xu hướng thay đổi của thị trường và có thể nhận được lợi nhuận tối đa.

5/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận