Vốn lưu động là gì? Làm sao để tăng vốn lưu động cho doanh nghiệp?

Một doanh nghiệp tồn tại và hoạt động được không chỉ nhờ vào vốn điều lệ mà còn cần vốn lưu động. Tuy nhiên, vốn lưu động lại không được quy định rõ ràng, cụ thể trong luật doanh nghiệp. Nhưng nó lại cóc ý nghĩa và tác dụng rất lớn với hoạt động của doanh nghiệp. Vậy vốn lưu động là gì? Làm sao để tăng vốn lưu động cho doanh nghiệp?… Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau đây.

von-luu-dong-la-gi
Bạn đã biết và hiểu về vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động – Working capital (WC), nó cho thấy khả năng vận hành của một doanh nghiệp, công ty, tổ chức, bao gồm cả chính phủ. Vốn lưu động còn được biết đến là một thước đo tài chính và được sử dụng cho các chu kỳ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Vốn lưu động có thể là tiền hoặc là các tài sản lưu động, được tồn tại dưới 2 hình thái trên chính vì vậy mà vốn lưu động không giống như các loại vố khác biệt. Không những vậy, nó còn là một hình thái tồn tại nhưng luôn thay đổi khi được các chủ thể kinh doanh sử dụng cho quá trình sản xuất kinh doanh.

Ban đầu, vốn lưu động là tiền sau đó được doanh nghiệp sử dụng để mua sắm các nguyên vật liệu, nhiên liệu,… Trong một chu kì sản xuất vốn lưu động chuyển từ hình thái tiền thành các vật tư. Nhờ có những nhiên vật liệu,… doanh nghiệp sản xuất ra hàng hóa của mình. Những hoàng hóa sau khi được sản xuất sẽ giúp doanh nghiệp thu lại tiền.

Chính vì vậy, dựa theo chu kỳ sản xuất và quá trình biến đổi hình thái của vốn lưu động. Nó được chia thành 2 loại: Vốn lưu động đang sử dụng trong sản xuất (nguyên vật liệu, nhiên liệu…) và vốn lưu động trong giai đoạn lưu thông hay được gọi là vốn tiền mặt đang chờ sử dụng (sản phẩm sản xuất nhưng chưa tiêu thụ hoặc chưa thu tiền về, vốn bằng tiền mặt).

Vốn lưu động là phần vốn được doanh nghiệp sử dụng trước tiên để mua sắm và từ đó hình thành nên các tài sản lưu động, cần thiết cho doanh nghiệp. Trong khi đó, tài sản lưu động chính là một phần vốn hoạt động và nó là một phần cần thiết để doanh nghiệp có thể diễn ra các hoạt động kinh doanh luôn được diễn ra ổn định và phát triển.

Quản lý vốn lưu động có tác dụng gì?

Quản lý vốn lưu động là một việc rất quan trọng với các công ty, doanh nghiệp. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới công tác quản lý hàng tồn, các khoản chi, thu và tiền mặt. Việc tính toán và quản lý vốn lưu động giúp các doanh nghiệp có thể xác định được khả năng thanh toán của: Nợ ngắn hạn, thời gian thanh toán, dự trù các chi phí vận hành,…

Đặc biệt, những tác động của vốn lưu động lên các hoạt động sản xuất, sự phát triển của công ty, doanh nghiệp.

Khi một doanh nghiệp hoạt động bình thường thì nguồn vốn lưu động sẽ dương. Nó có nghĩa là, các tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp đang lớn hơn các khoản nợ ngắn hạn. Và doanh nghiệp có thể quy đổi tài sản thành tiền để thanh toán các khoản nợ tới hạn trong điều kiện hoạt động bình thường.

Nhưng nếu doanh nghiệp có khả năng phá sản thì vốn lưu động của doanh nghiệp đó sẽ âm. Và dù các tài sản ngắn hạn chuyển hóa thành tiền thì vẫn không đủ để thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.

Đặc điểm của vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động xoay vòng và tuần hoàn trong một chu kỳ sản xuất. Trong chu kỳ sản xuất của mình vốn lưu động chuyển toàn bộ hoặc một phần giá trị của mình thành giá trị của sản phẩm. Sau quá trình chuyển hóa hoàn thành vốn lưu động sẽ được thu hồi.

Trong quá trình chuyển hóa của mình, vốn lưu động được chuyển qua nhiều hình thái khác nhau trong từng giai đoạn cụ thể. Vốn lưu động chiếm một vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, vốn lưu động cũng yêu cần nhà nắm giữ phải thường xuyên nắm bắt, giám sát quá trình luân chuyển vốn. Và nhanh chóng khắc phục những vấn đề có thể xảy ra gây trở ngại cho quá trình sản xuất và đảm bảo đồng vốn được luân chuyển liên tục, nhịp nhàng.

Vốn lưu động vận chuyển nó gắn chặt với lợi ích mà doanh nghiệp và người lao động có thể nhận được. Khi vốn lưu động có vòng quay nhanh thì sẽ thu được khoản doanh thu lớn, đặc biệt giúp doanh nghiệp tiết kiệm được vốn, và giảm chi phí. Quá trình sử dụng vốn hợp lý sẽ giúp tăng thu nhập của doanh nghiệp, mở rộng sản xuất và nâng cao đời sống của các công nhân viên chức.

von-luu-dong-la-gi-khai-niem
Vốn lưu động được phân loại như thế nào?

Vốn lưu động được phân loại như thế nào?

Dựa vào chu kỳ và quá tình luân chuyển của vốn lưu động, nó được chia thành 3 loại, cụ thể là:

 • Vốn lưu động dự trữ: Đây là một phần vốn được dùng cho mục đích mua nguyên vật liệu, nhiên liêu, các phụ tùng,… phục vụ cho quá trình sản xuất.
 • Vốn lưu động trong sản xuất: Là một phần vốn được sử dụng phục vụ cho quá trình sản xuất đang dang dở, sản phẩm chưa hoàn thiện, nửa thành phẩm tự chế, chi phí chờ phân.
 • Vốn lưu động lưu thông: Đây là phần vốn được doanh nghiệp sử dụng cho công việc lưu thông và tiêu thụ hàng hóa.

Bên cạnh đó, người ta còn có thể căn cứ vào các phương thức để tiến hành xác lập vốn chia vốn lưu động thành hai loại:

 • Vốn lưu động định mức: Đây là phần vốn mà một doanh nghiệp cần có theo quy định của luật. Phần vốn này bao gồm vốn dự trữ, vốn dùng cho sản xuất,…
 • Vốn lưu động không định mức: Là phần vốn lưu động có thể phát sinh thêm trong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp. Và nó không được tính toán trước.

Ngoài 2 cách phân loại trên, người ta còn có thể căn cứ vào hình thái biểu hiện của vốn lưu động để chia vốn lưu động thành gồm:

 • Vốn vật tư hàng hóa: Một khoản vốn đã hình thành nên các vật dụng cụ thể cụ thể như: Nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm.
 • Vốn bằng tiền: Nó bao gồm các khoản vốn bằng tiền mặt các khoản đầu tư của công ty…

Mặt khác, người ta còn có thể phân loại vốn lưu động căn cứ vào chủ sở hữu. Được phân loại thành:

 • Vốn chủ sở hữu
 • Những khoản vốn chưa thanh toán như vốn vay, các khoản nợ khách hàng

Vai trò của vốn lưu động là gì?

Quá trình kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp không chỉ cần vốn cố định mà còn cần tới vốn lưu động. Vốn lưu động được dùng cho quá trình sản xuất, mua sắm các tài sản cố định. Thì vốn lưu động còn được dùng để mya hàng hóa, các trang thiết bị cho doanh nghiệp. Vì vậy, vốn lưu động có vai trò rất quan trọng. Những vai trò quan trọng nhất của vốn lưu động là:

 1. Nó quyết định đến sự tồn tại và quá trình phát triển của một doanh nghiệp.
 2. Vốn lưu động quyết định tới quy mô của một công ty, doanh nghiệp. Nó không chỉ tác động lên giá thành các sản phẩm của công ty mà còn là khả năng nắm bắt thời cơ, tận dụng thời cơ của một doanh nghiệp.
 3. Vốn lưu động giúp các công ty, doanh nghiệp duy trì và phát triển các hoạt động kinh doanh.

Bao nhiêu vốn lưu động là đủ cho một doanh nghiệp

cach-tinh-von-luu-dong-la-gi
Cách tính vốn lưu động

Một doanh nghiệp có khả năng đáp ứng những nghĩa vụ ngắn hạn hay không? Doanh nghiệp cần bao nhiêu thời gian hoàn thành các nghĩa vụ? … Tất cả được xác định dựa vào nguồn vốn lưu động mà công ty, doanh nghiệp đang sở hữu.

Với một công ty có nguồn vốn lưu động ít hoặc bằng không, nó nói lên doanh nghiệp đó không có tương lai. Ngoài ra, vốn lưu động giúp việc doanh nghiệp sử dụng các nguồn lực có hiệu quả hay không?

Công thức tính vốn lưu động là: Vốn lưu động = tài sản ngắn hạn – nợ ngắn hạn

Trong đó: 

+) Tài sản ngắn hạn: Nó là các tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong khoảng thời gian một năm.

+) Nợ ngắn hạn: Nó là những khoản nợ cần thanh toán trong vòng một năm.

Làm sao để tăng vốn lưu động cho doanh nghiệp?

Vốn lưu động rất quan trọng tới quá trình hoạt động, hình thành, phát triển của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, bạn lại không biết làm sao có thể tăng vốn lưu động? Bạn đang phân vân, khó khăn không biết nên làm như thế nào, bắt đầu từ đâu? Nên làm những gì để có được vốn lưu động?…

Một cách làm cho các doanh nghiệp lựa chọn chính là đi vay. Vay vốn lưu động từ các ngân hàng. Vậy làm sao để có một bộ hồ sơ “đẹp” nhất để được vay vốn?

Hiện nay, các tổ chức tín dụng, ngân hàng rất ưa chuộng với hình thức vay vốn lưu động. Vì đây là những khoản vay xoay vòng rất nhanh, khả năng thu hồi nhanh và đảm bảo một nguồn lãi suất tốt cho các tổ chức tín dụng.

Lựa chọn vay vốn lưu động , tuy nhiên các doanh nghiệp cần chú ý tới dòng tiền của mình để có thể đưa ra và lựa chọn được hình thức vay hợp lý nhất. Chọn hình thức trả nợ hợp lý nhất cho doanh nghiệp mình sẽ là: Trả gốc và lãi hàng tháng, hay sẽ tiến hành trả lãi hàng tháng và trả gốc vào cuối kỳ vay.

Nhưng hiện nay, phần lớn các doan nghiệp đều lựa chọn hình thức trả lãi hàng tháng và gốc vào cuối kỳ vay. Vì hình thức trả gốc và lãi hàng tháng sẽ gây nên rất nhiều áp lực cho doanh nghiệp về vốn lưu động. Còn hình thức trả gốc cuối kỳ sẽ giảm đi rất nhiều áp lực hàng tháng cho doanh nghiệp. Nhưng vào cuối kỳ bạn cần chuẩn bị một khoản tiền thật lớn để có thể thanh toán cho các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh yếu tố trên, bạn cũng cần phải chuẩn bị và lưu ý thêm rất nhiều yếu tố khác. Bạn có thể lựa chọn một tổ chức tín dụng mình muốn và liên hệ với họ để được tư vấn. Tổ chức tín dụng đó sẽ hỗ trợ doanh nghiệp của bạn tiếp cận dễ dàng với các nguồn có mức lãi suất ưu đãi nhất.

Vốn kinh doanh của một doanh nghiệp mới hình thành sẽ được hình thành tự nguồn vốn tự có (hay vốn ghi trên điều lệ ban đầu). Nhưng về lâu dài sau này vốn kinh doanh sẽ được hình thành từ nhiều nguồn hơn. Nhưng vốn lưu động là một nguồn vốn cố định và nó không thay đổi. Trừ khi các công ty có doanh nghiệp có quy định và được sự chấp thuật sẽ có quyết đinh thay đổi vốn điều lệ.

Lời Kết

Trên đây là các thông tin cơ bản về  Vốn lưu động là gì? Làm sao để tăng vốn lưu động cho doanh nghiệp?. Và cách giúp bạn gia tăng nguồn vốn lưu động cho doanh nghiệp mình. Hy vọng đây sẽ là những thông tin bổ ích mà dautudungcach.com chia sẻ đến bạn và các doanh nghiệp, công ty.

Rate this post

Viết một bình luận